Jaki jest zakres usług geologicznych i geotechnicznych

Głównym celem firm świadczących usługi geologiczne i geotechniczne jest wdrażanie wszystkich rodzajów badań inżynieryjnych dla budownictwa. Starają się w stosunkowo krótkim czasie opracować szereg kierunków, umożliwiając od A do Z przeprowadzenie kompleksowych prac projektowych i pomiarowych. A także zbadanie stanu wszelkich budynków i konstrukcji, świadczenie usług w zakresie analizy istniejących i poszukiwania nowych złóż mineralnych, udział w geodezyjnym wsparciu budowy obiektów. Do usług należy także projektowanie, zainstalowanie systemy monitorowania geotechnicznego niebezpiecznych procesów geologicznych, konstrukcji inżynierskich i konstrukcji budowlanych.

Usługi geologiczne i geotechniczne

Szeroki zakres usług geologicznych i geotechnicznych pozwala zaspokoić potrzeby prawie każdego klienta, którego działalność związana jest z projektowaniem, budową i eksploatacją różnych obiektów. Takie firmy są w stanie zrealizować wiele projektów w obszarach kompleksu transportowego, budownictwa przemysłowego i cywilnego, obiektów energetycznych paliw i komunikacji.   Przy wykonywaniu takich usług zatrudniani są tylko pracownicy posiadający wysoki poziom profesjonalizmu, indywidualne podejście do współpracy z partnerami oraz zdolność do podejmowania niestandardowych decyzji, z zastrzeżeniem technicznej złożoności obiektów i napiętych terminów. W swojej pracy firma oferująca usługi geologiczne i geotechniczne kieruje się przede wszystkim otwartością oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wyniki powierzonych im zadań.

Usługi geologiczne i geotechniczne – badania geotechniczne Zachodniopomorskie http://www.gco-consult.com/www/pl/oferta/badania-terenowe.html

Badania geologiczne to niezbędny rodzaj badań inżynieryjnych, który zapewnia wiarygodność decyzji projektowych przy budowie budynków. Wyniki i wnioski z badań, zgodnie z naszymi zaleceniami, zapewniają późniejszą stabilność i pomyślne funkcjonowanie obiektów podczas budowy i eksploatacji. Na podstawie danych z badań inżynieryjnych i geologicznych określane są optymalne cechy konstrukcyjne obiektu, w tym jego fundament z uwzględnieniem wszystkich możliwych niekorzystnych czynników wpływających na jego budowę i działanie.

Wykonywane zadania:

 • Gromadzenie i analiza materiałów archiwalnych i magazynowych
 • Wyrobiska górnicze
 • badania geotechniczne gruntu Szczecin http://www.gco-consult.com/www/pl/oferta/badania-gruntu-pod-domy-jednorodzinne.html (ocena wgłębnej podłoża gruntowego, sondowanie statyczne i dynamiczne).
 • Badania hydrogeologiczne
 • Eksploracja geofizyczna.
 • Badania laboratoryjne gleb, wód gruntowych
 • Przegląd fundamentów glebowych budynków
 • Przegląd rowów fundamentowych
 • Obsługa biurowa, przygotowanie raportu technicznego

Prognoza zmian warunków geotechnicznych:

 • Porównywanie opcji i wybór optymalnej lokalizacji obiektu
 • Uzasadnienie technicznej wykonalności jego budowy.

Usługi geologiczne i geotechniczne – usługi geotechniczne Zachodniopomorskie http://www.gco-consult.com/www/pl/oferta/geotechnika.html

Badania geotechniczne są stosunkowo nowym rodzajem badań inżynierskich. Wykopywanie tuneli wraz z ich badaniami laboratoryjnymi właściwości mechanicznych gleb z określeniem charakterystyk dla konkretnych schematów obliczania fundamentów. Próby terenowe gleb z określeniem ich standardowej wytrzymałości i charakterystyki deformacyjnej (wytłaczane, ścinane). Określenie standardowych charakterystyk mechanicznych gleb metodami sondowania statycznego, dynamicznego i wiertniczego. A także:

 • Modelowanie fizyczne i matematyczne interakcji budynków i budowli ze środowiskiem geologicznym.
 • Specjalne badania właściwości gleby według odrębnych programów dla niestandardowych, w tym nieliniowe metody obliczania fundamentów i konstrukcji budynków.
 • Geotechniczna kontrola budowy budynków, konstrukcji i okolic.

Wszystkie powyższe prace należą do usług geologicznych i geotechnicznych wykonywanych zarówno w ramach inżynierii i geotechniki, jak i w ramach badań inżynieryjnych i geologicznych. Nowoczesne geodezja jest najważniejszą branżą w procesie budowy każdego rodzaju obiektu. W rzeczywistości żadna nowoczesna konstrukcja nie obejdzie się bez procedury wsparcia geodezyjnego. Co więcej, potrzeba kontroli to nie tylko norma prawna. Jak pokazuje praktyka, monitorowanie w trakcie pracy przez wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych inspektorów w przyszłości odgrywa kluczową rolę w kwestii trwałości i niezawodności obiektu.

Specjaliści z firm wykonujących usługi geologiczne i geotechniczne oferują następujące rodzaje pracy:

 • Pełne lub jednorazowe wsparcie geodezyjne budowanego obiektu
 • Badanie wykonawcze obiektu i mediów
 • Badanie i obliczanie objętości mas ziemnych i minerałów
 • Geodezyjny monitoring deformacji konstrukcji
 • Prace pomiarowe.

Usługi geologiczne i geotechniczne nastawione są wykonywanie pełnego zakresu prac projektowych i pomiarowych na obiektach infrastruktury transportowej i sztucznych konstrukcjach na nich. Działalność firm ma na celu zaspokojenie stale rosnącego popytu w zakresie projektowania i budowy lub przebudowy urządzeń transportowych. Priorytetowym zadaniem pracowników takich firm jest dokładne wdrożenie pełnego cyklu prac projektowych: od gromadzenia danych początkowych po wsparcie prac budowlanych. Funkcjonowanie usług ma na celu świadczenie wysokiej, jakości prac projektowych, z uwzględnieniem życzeń klienta.