Co to jest szkoła językowa?

Co to jest szkoła językowa?

Nauka języków obcych wciąż bywa problematyczna dla wielu osób. Wprawdzie podstawową wiedzę i umiejętności choćby z języka angielskiego czy niemieckiego wynosi się ze szkoły, jednak w wielu przypadkach to za mało. Wielu młodym osobom, ale i tym dorosłym przydałoby się jakieś wsparcie, niekoniecznie w formie tradycyjnych korepetycji. Wtedy z pomocą może przyjść szkoła językowa.

Jak taka szkoła działa?

Już samo określenie “szkoła” pozwala przypuszczać, że sens takiej instytucji to nauczanie. A w szkole językowej naucza się właśnie języków obcych. Najczęściej grupy mają tu do 10 osób, aby zwiększyć komfort nauczania. To, jakich języków naucza się w konkretnej szkole, zależy już od tej instytucji. Wiele z nich zaczyna od języków najpopularniejszych i najbardziej potrzebnych, czyli zazwyczaj od angielskiego i niemieckiego. Później dochodzi np. język włoski, hiszpański i inne, czasem dosyć dla nas egzotyczne.

Szkoła języków obcych często wychodzi bowiem na przeciw nietypowym oczekiwaniom pewnej grupy klientów, którzy np. z przyczyn zawodowych muszą nauczyć się języka japońskiego, szwedzkiego, czy norweskiego.

W szkole językowej nauczanie przebiega wg konkretnego programu – od poziomów najniższych, do najwyższych, które pozwalają przystąpić do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu. A to przydaje się na wielu płaszczyznach życiowych, w tym na tej zawodowej.

Rozpocząć naukę w szkole językowej można od dowolnego poziomu. Wystarczy udowodnić, że zna się już dany język na tyle dobrze, że można przeskoczyć kilka najniższych poziomów, np. pisząc krótki test z gramatyki i słownictwa.

Ile to może kosztować?

W szkole językowej płaci się za konkretny poziom. Zwykle jego przejście zajmuje semestr lub kilka tygodni przy bardziej intensywnej nauce i dłużej trwających lekcjach – np. zamiast 1,5 godziny zegarowej, kursanci jednorazowo odbywają lekcję 2-3-godzinną.

Zdarza się, że szkoła pozwala płacić za jeden poziom na raty; jednak przy opłacie jednorazowej za całość, szkoły językowe proponują często promocje np. -10% albo podręcznik gratis.

Na różne rabaty mogą liczyć także firmy korzystające z usług konkretnej szkoły językowej. W tym przypadku szkoła języków obcych może zaproponować promocję np. w postaci darmowych materiałów dla wszystkich kursantów albo rabatu cenowego dla konkretnej grupy uczestników.

Kursy skierowane do różnych grup wiekowych

Szkoły językowe proponują kursy osobom w różnym wieku – od kilkulatków do seniorów. Oferta różni się wtedy sposobem przekazywania wiedzy i umiejętności. Nauczyciele posługują się innymi materiałami pomocniczymi tak, aby odpowiednio trafiały one do odbiorców.

W szkołach językowych na pewno można liczyć na bardziej indywidualne podejście do uczniów, niż ma to miejsce w tradycyjnej szkole podstawowej, czy średniej.

Co więcej, w szkołach języków obcych można liczyć nie tylko na kursy ogólne, ale i obejmujące materiał np. związany z konkretnym zawodem albo działalnością. Dzięki temu podnosi się woje kwalifikacje. Łatwiej wtedy o awans, zmianę pracy na lepszą lub nawet otwarcie własnego biznesu.

Dlaczego firmy decydują się pomóc swoim pracownikom w nauce języków obcych?

Dzisiaj bez choć średniej znajomości jednego języka obcego trudno znaleźć pracę na wielu różnych stanowiskach. Jednak nie każdy ma szansę na doskonalenie swoich umiejętności językowych na własną rękę. Właśnie dlatego pracodawcy coraz chętniej korzystają z takich rozwiązań jak kursy językowe dla firm. W razie potrzeby lekcje są prowadzone on-line. Ułatwia to ustalenie terminu zajęć odpowiadającego wszystkim kursantom. Nie muszą tez oni dojeżdżać do siedziby szkoły językowej. Jeśli natomiast firma posiada odpowiednią salę, pracownicy spotykają się z nauczycielami właśnie tutaj.

Podobnie jak w przypadku klientów indywidualnych, także firmy mogą wybierać między kursami ogólnymi na różnym poziomie oraz szkoleniami specjalistycznymi lub biznesowymi. Łatwiej wtedy dać pracownikom równe szansę na osiągnięcie podobnych rezultatów w tym samym czasie.

Jak firmy wybierają najodpowiedniejsze szkolenia językowe dla swoich pracowników?

Szkolenia językowe dla firm to często osobna oferta, niezależna od propozycji skierowanych do odbiorców indywidualnych. Jednak każda szkoła językowa może proponować inne warunki i ceny.

Firma, która chce zapewnić swoim pracownikom odpowiedni kurs, przede wszystkim ustala jego charakter – albo ogólny albo związany z daną dziedziną życia, czy pracy. kolejna sprawa to czas trwania szkolenia i liczbę lekcji. Trzeci krok to ustalenie, w jakiej formie wiedza będzie przekazywana kursantom. Szkolenie może skończyć się testem i certyfikatem albo po prostu wręczeniem dyplomu uczestnikom. Wszystko zależy od tego, w jakim celu kurs się odbywa. Jeśli cele mają charakter wewnątrzfirmowy, zwykle zaświadczenie o ukończeniu lub dyplom są wystarczające.

W wielu przypadkach konkretna firma decyduje się na stałą współpracę z jedną szkołą językową, jeśli ta się już sprawdziła. Wtedy szkoła często organizuje szkolenia także pod kątem swoich stałych najpoważniejszych klientów. Dzięki temu najlepiej odpowiadają na ich potrzeby.