Jak powstały złoża siarki?

Jak powstały złoża siarki?

Do pierwiastków chemicznych znanych od czasów prehistorycznych należy siarka, która formowała minerały i skały. Występuje w stanie rodzimym a także w siarkowodorze, siarczkach oraz białkach organicznych. Siarka znalazła zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu: budownictwo, przemysł spożywczy, farmaceutyczny oraz chemiczny. Wykorzystując złoża siarki udaje się znacznie poprawić komfort życia społeczeństwa. Obszarem badań zajmujących się rozpoznawaniem złóż […]

Jaki jest zakres usług geologicznych i geotechnicznych

Głównym celem firm świadczących usługi geologiczne i geotechniczne jest wdrażanie wszystkich rodzajów badań inżynieryjnych dla budownictwa. Starają się w stosunkowo krótkim czasie opracować szereg kierunków, umożliwiając od A do Z przeprowadzenie kompleksowych prac projektowych i pomiarowych. A także zbadanie stanu wszelkich budynków i konstrukcji, świadczenie usług w zakresie analizy istniejących i poszukiwania nowych złóż mineralnych, […]