W jakich sektorach gospodarki najczęściej można spotkać pracowników ze Wschodu?

W jakich sektorach gospodarki najczęściej można spotkać pracowników ze Wschodu?

Coraz więcej osób decyduje się na emigrację z powodów zarobkowych. Globalizacja w dobie dwudziestego pierwszego wieku pozwala na ciągłe przemieszczanie się i korzystanie z szansy na lepszy zarobek. Nic więc dziwnego, że w wielu firmach pojawiają się pracownicy ze Wschodu. Coraz częściej przyjeżdżają oni do Polski, zyskując szansę na zgromadzenie większej ilości oszczędności, jednocześnie wspierając polską gospodarkę.

 

Przyczyny zarobkowej emigracji

Zdarza się, że niektóre osoby są zdziwione coraz większą ilością pracowników ze Wschodu zajmujących różnorodne stanowiska w Polsce. Jeżeli znasz taką osobę, warto ją uspokoić i wytłumaczyć jej, że w procesie emigracji zarobkowej nie ma nic złego. Najczęściej do Polski przyjeżdżają osoby mieszkające wcześniej na Białorusi, Ukrainie czy w Rosji. Głównym powodem podjęcia decyzji przyjazdu do innego kraju są kwestie związane z finansami. Niejednokrotnie w celach zarobkowych wyjeżdża jedna osoba z całej rodziny, aby wspierać pozostałych członków wspólnoty. Często osoby mające dzieci decydują się na tymczasową emigrację, aby zapewnić swoim pociechom lepszą przyszłość. Wielu pracowników ze Wschodu pracuje bardzo ciężko, by zarobić jak najwięcej i polepszyć swój byt.

Zobacz także:


Inne przyczyny wyjazdów pracowników ze Wschodu do Polski

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że żyjesz w kraju demokratycznym znajdującym się we wspólnocie zwaną Unią Europejską. Możesz cieszyć się różnorodnymi przywilejami, których nie mają osoby z innych państw. Nie dziw się zatem, jeśli spotkasz na swojej drodze ludzi, którzy podjęli decyzję wyjazdu z własnego kraju, aby uciec przed szkodliwym i opresyjnym reżimem i móc nareszcie cieszyć się z politycznej wolności. Bardzo często pracownicy ze Wschodu wyjeżdżają z więcej niż jednej przyczyny – niejednokrotnie uciekają przed represjami, które spotkałyby ich we własnym kraju, ale także chcą poprawić swoją materialną sytuację. Bardzo często powody emigracji zarobkowej pracowników ze Wschodu są złożone, więc nie oceniaj tego zjawiska zbyt pochopnie. Pamiętaj, że każda osoba zasługuje na szacunek. Niezależnie od tego, czy w danym miejscu pracy są zatrudnieni Polacy czy osoby, które są imigrantami, wszyscy mają takie same prawa do uczciwego zarobku.


Gdzie najczęściej pracują pracownicy ze Wschodu?

Chcąc zastanowić się nad tym, w jakim sektorze gospodarki mogą znaleźć pracę osoby podejmujące się imigracji zarobkowej, warto uświadomić sobie pewne bariery, przed którymi stają pracownicy ze Wschodu. Jednym z najpoważniejszych problemów może być nieznajomość języka. Jeżeli osoba decydująca się na przyjazd do Polski nie zna języka polskiego, niestety nie może liczyć na zbyt dużo ofert pracy w sektorach wysoko wyspecjalizowanych. Zazwyczaj pracownicy ze Wschodu, którzy nie znają języka polskiego, początkowo muszą szukać pracy w miejscach nie wymagających wysokich kwalifikacji. Z tego powodu wielu imigrantów można spotkać w sklepach spożywczych czy odzieżowych, piekarniach, cukierniach lub restauracjach różnego typu. Bardzo często osoby przyjeżdżające do Polski z Ukrainy, Białorusi czy Rosji pracują jako zawodowi kierowcy, dostarczają do różnorodnych zakładów przemysłowych konkretne dostawy towarów.


Możliwość zdobycia lepszej pracy dzięki podwyższeniu kwalifikacji

Jeżeli pracownicy ze Wschodu nauczą się języka polskiego, mogą liczyć na większą różnorodność ofert pracy. Warto podkreślić jednak, że istnieją także zawody, w których nieznajomość języka polskiego nie jest przeszkodą do wykonywania danej pracy. W niektórych branżach wystarczy sprawne posługiwanie się jakimś innym językiem, na przykład angielskim, niemieckim czy francuskim. Wielu pracowników ze Wschodu bez problemów poradzi sobie na rynku pracy, jeżeli zaprezentuje swoje umiejętności i pokaże się swojemu pracodawcy z jak najlepszej strony. Globalizacja w dobie dwudziestego pierwszego wieku umożliwia swobodne przemieszczanie się z miejsca na miejsce. Bariery narodowościowe lub kulturowe nie stanowią przeszkody.


Na jakie zarobki mogą liczyć pracownicy ze Wschodu?

Zarobki są bardzo zróżnicowane i najczęściej zależą od tego, w jakim sektorze gospodarki pracuje dana osoba. Zazwyczaj największym powodzeniem cieszą się rozmaite zawody związane z handlem, więc trudno by było liczyć na wysokie wynagrodzenie, jeśli chętnych na przejęcie danego stanowiska jest dużo. Najlepsze stawki godzinowe lub miesięczne pojawiają się w sektorze usług. Zazwyczaj jednak do objęcia prestiżowego stanowiska pozwalającego na lepszy zarobek konieczne są pewne kwalifikacje, takie jak znajomość języka lub umiejętność obsługi komputera i pakietu office. Pracownicy ze Wschodu pracują w różnorodnych branżach, dlatego trudno by było podać uśredniony zarobek osób przyjeżdżających do Polski w celu polepszenia swojego bytu materialnego. Można jedynie powiedzieć, że minimalny zarobek musi być równowartością najniższej płacy minimalnej – pensje nie mogą spadać poniżej pewnego poziomu, który został ustalony w taki sposób, aby chronić prawa pracownicze.