OCP - co to?

OCP – co to?

OCP – co to? Nie da się ukryć, że ubezpieczenie OCP to jeden z najbardziej podstawowych dokumentów, dzięki któremu możliwe jest chronienie firmy przewozowej przed stratami, które ściśle związane są z prowadzoną działalnością. Tego typu ubezpieczenie dostosowywane jest do indywidualnych potrzeb firmy, dlatego też wysokość składki może się różnić. Czym charakteryzuje się ubezpieczenie OCP?

Co może wchodzić w skład polisy OCP przewoźnika? Ile może kosztować nas polisa OCP? Co wchodzi w skład ubezpieczenia OCP? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w poniższym artykule, do którego przeczytania serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytelników.

Czym charakteryzuje się ubezpieczenie OCP?

Zapewne wiele osób kiedykolwiek spotkało się z pojęciem ubezpieczenia OCP, jednakże często nie zdajemy sobie sprawy z tego, na czym polega fenomen tego rozwiązania. Zastanawiasz się, co to OCP? Otóż jest to po prostu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, które to wynika z zarobkowego charakteru działalności. Wcześniej wspomniane udogodnienie zawierane jest z towarzystwem ubezpieczeniowym na około 12 miesięcy, jednakże od każdej reguły istnieją wyjątki- podobnie jest i w tym przypadku. Co prawda polisa OCP jest w pełni dobrowolna, jednak specjaliści zalecają, aby się na nią zdecydować.

Dlaczego? Otóż jest ona w stanie w dużym stopniu ograniczyć straty, co z punktu widzenia firmy jest niezwykle istotną kwestią. Wyróżnić możemy dwa rodzaje ubezpieczenia OCP – dla transportu krajowego i dla transportu międzynarodowego. W każdym z tych przypadków zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela może być nieco inny- wynika to bezpośrednio z zapisów prawa przewozowego i konwencji CMR.

Zobacz koniecznie:

Co może wchodzić w skład polisy OCP?

Wiesz już, co to OCP i zastanawiasz się, co wchodzi w jej skład? Spieszymy z odpowiedzią! Otóż okazuje się, że polisa ta ubezpiecza przewoźnika przed uszkodzeniem, zniszczeniem, pożarem lub kradzieżą przewożonych ładunków. Dlatego też w przypadku nienależytego wykonania umowy możemy liczyć na to, że straty finansowe zostaną pokryte. Co ciekawe, w skład polisy często wchodzi również ochrona przed opóźnieniem w dostawie. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że ubezpieczenie to nie tylko skuteczna ochrona dla przewoźnika, ale także dla klienta, który korzysta z danych usług.

Dzięki temu możliwe jest uzyskanie dużego odszkodowania, kiedy w wyniku jakiegoś losowego zdarzenia wystąpi szkoda. Jako ciekawostkę warto przytoczyć, że w zdecydowanej większości przypadków ubezpieczenie OCP to właściwie konieczność. Wielu klientów unika przewoźników, który nie mają wcześniej wspomnianej polisy, bowiem wiąże się to z pewnym ryzykiem. Pamiętajmy o tym, że zdarzają się sytuacje, w których firmy ubezpieczeniowe nie obejmują swoją polisą konkretnych przewozów. Doskonałym przykładem wydaje się być transport materiałów niebezpiecznych, pieniędzy, żywych zwierząt czy też dzieł sztuki- warto mieć to na uwadze.

Ile może kosztować nas polisa OCP?

Z pewnością interesująca dla wielu jest kwestia kosztów polisy OCP. Otóż musimy zdawać sobie sprawę z tego, że stosowane są różne zasady wyliczania wysokości składki. Pomimo wszystko najczęstszą praktyką jest obliczanie na podstawie rocznych dochodów netto, które firma jest w stanie uzyskać z tytułu usług przewozowych. W praktyce wygląda to następująco: im wyższe są obroty w danej firmie, tym większe składki na ubezpieczenie musimy płacić. Nie w sposób nie wspomnieć o tym, że wysokość składki może zostać wyliczona na podstawie wysokości sumy gwarancyjnej czy też rodzaju przewożonych przez poszczególną firmę towarów. Każdorazowo suma gwarancyjna powinna pokrywać wartość ładunku w jednym transporcie, ewentualnie wartość ładunku, która zadeklarowana została w przewozowym liście. Jako ciekawostkę warto przytoczyć, że możliwe jest negocjowanie ceny polisy.

Co wchodzi w skład ubezpieczenia OCP?

OCP - co to?
OCP – co to?

Co możemy znaleźć w polisie OCP? Jest to pytanie, które niejednokrotnie zadawane jest przez osoby, które zainteresowane są taką usługą. Spieszymy z odpowiedzią, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Na pierwszej stronie polisy znaleźć można wiele istotnych danych, wśród których wyróżnić możemy następujące elementy: dane ubezpieczyciela, dane osoby ubezpieczanej, informacja o statusie polisy (nowa lub wznawiana), okres i miejsce zamieszkania (na podstawie tego możliwe jest określenie czy polisa obowiązuje w kraju czy również za granicą), a także zakres ubezpieczenia (w jego skład wchodzą wszelkie informacje o charakterze przewożonych ładunków lub sytuacje, przed którymi chroni nas ubezpieczenie).

Na drugiej stronie polisy znajdziemy informacje na temat sposobu płatności. Znaleźć możemy także informacje o wysokości składki czy też o terminach spłaty rat, jeśli na takowe byśmy się zdecydowali. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że zanim wybierzemy dowolną polisę, musimy zastanowić się, która z nich będzie najbardziej odpowiednia w naszym przypadku. Każda firma transportowa różni się od siebie, dlatego też potrzeby mogą być zupełnie inne.