Ochrona prawna pacjenta świadczona przez adwokata do prawa medycznego

Zdrowie człowieka, a także jego życie, często dosłownie leży w rękach konkretnego lekarza, pielęgniarki i całkowicie zależy nie tylko od poziomu ich wiedzy zawodowej, ale również od sumienności i przestrzegania prawa. Coraz częściej pojawiają się przypadki błędów medycznych podczas leczenia. Prawne aspekty tajemnicy lekarskiej nie zawsze są przestrzegane. Wszystkie placówki medyczne mogą i muszą być pociągnięte do odpowiedzialności w przypadku naruszenia praw pacjenta. Jeśli opieka medyczna nie spełniła oczekiwań lub nawet zaszkodzić zdrowiu, taki pacjent potrzebuje adwokata do prawa medycznego, który obciąży szpital lub lekarza odpowiedzialnością i przywróci sprawiedliwość.

Pomoc adwokata do prawa medycznego

Prawnik zajmujący się sporami medycznymi to zawód, który szybko zyskuje na popularności. Pomoc prawnika medycznego jest coraz bardziej potrzebna zarówno pacjentom instytucji medycznych, jak i lekarzom. Jeżeli w wyniku zaniedbania medycznego lub błędu medycznego doszło do uszczerbku na zdrowiu pacjenta, adwokat do prawa medycznego pomoże:

  • Złożyć wniosek do instytucji medycznej
  • Złożyć wniosek o badanie
  • Dokonać analizy prawnej dokumentów medycznych
  • Dochodzić odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu, utracone zarobki
  • Dochodzić odszkodowań tytułem zwrotu kosztów leczenia
  • Dochodzić renty odszkodowawczej na wypadek zwiększenia potrzeb osoby poszkodowanej oraz utraty lub zmniejszenia zdolności do pracy
  • Bronić przed sądem prawa do odszkodowania za straty materialne i moralne (ból, stres, cierpienie).

Prawo do opieki zdrowotnej i medycznej jest zapisane w Konstytucji. Nie trzeba bać się dochodzić go w sądzie. Do tego jest adwokat do prawa medycznego, który rozumie nie tylko prawne podstawy problemu, ale także ma doświadczenie w kontaktach z pracownikami służby zdrowia. Dla niektórych lekarzy medycyna przerodziła się w biznes, w którym najważniejsze jest osiągnięcie zysku, zaniedbując główne przykazanie – nie szkodzić.

Jak przygotować się do dochodzenia praw w przypadku nieprawidłowo świadczonej opieki medycznej?

Podczas porady prawnej adwokat do prawa medycznego doradzi:

  • Zbieranie dokumentów. Recepty, kontrole, umowy medyczne, wyniki badań, wszystkie te ważne dokumenty mogą pewnego dnia stać się ważnymi dowodami. Wykonanie kopii dokumentacji medycznej nie będzie zbędne.
  • Żądanie wyjaśnienia. Lekarz ma obowiązek udzielania wszelkich informacji na temat zdrowia pacjenta, w sposób dla niego zrozumiały bez obciążania trudną terminologią medyczną
  •  Skonsultowanie się z prawnikiem, który kompetentnie przygotuje skargi lub zapytania, które pomogą rozwiązać sprawę w kolejności przedprocesowej.

Pacjentowi trudno jest zrozumieć, kto, kiedy i w jakim momencie naruszył jego prawo do opieki medycznej, a właściwie to, z czego się ono składa. Adwokat do prawa medycznego zawsze pomoże w prawidłowym wykryciu naruszenia praw pacjenta przez instytucję medyczną i reprezentuje jego interesy na każdym etapie sprawy łącznie z sądowym rozstrzyganiu sporu medycznego.

Wysoko wykwalifikowany, doświadczony specjalista wybierze najskuteczniejszy sposób ochrony praw i ustali właściwą strategię postępowania sądowego. Prawnicy medyczni będą dążyć do postawienia w stan oskarżenia pracowników instytucji medycznej, odzyskania kwoty wyrządzonej szkody, kwoty szkody moralnej i innych powiązanych rodzajów odszkodowania, biorąc pod uwagę wszystkie cechy przewidziane w obowiązujących przepisach prawa medycznego.

Zobacz również:

 

Ochrona praw pacjenta

Jakość usług medycznych to zestaw wskaźników charakteryzujących terminowość opieki, prawidłową diagnozę, wybór metod diagnostycznych, leczenia, profilaktyki, a także ogólnie pozytywny wynik leczenia. Często prawnik medyczny jest nadal potrzebny pacjentom, ponieważ klienci instytucji medycznych znajdują się w dość nierównej sytuacji w stosunku do personelu medycznego. Wynika to z choroby, zależności od osobistego nastawienia personelu medycznego, braku niezbędnej wiedzy w dziedzinie medycyny. Pacjentowi trudno jest natychmiast ocenić jakość opieki medycznej, a czasem zidentyfikować błąd medyczny

Zadaniem adwokata do prawa medycznego jest przede wszystkim wyjaśnienie pacjentowi jego praw, zapewnienie mu pełnej konsultacji w zakresie prawa medycznego. Jeśli konflikt między lekarzem a pacjentem już wystąpił, prawnik medyczny zrobi wszystko, co możliwe, aby chronić pacjenta. Ochronę taką zapewnia w drodze negocjacji z instytucją medyczną, pisania i składania skargi przeciwko lekarzowi, obrony prawnej przez prawnika oraz innych działań przewidzianych przez prawo. Adwokat szuka dowodów niewłaściwego postępowania przez lekarzy.

Głównym celem ochrony praw pacjenta przez adwokata do prawa medycznego jest zrekompensowanie szkody, pociągnięcie winnych lekarzy i innego personelu medycznego do odpowiedzialności dyscyplinarnej, administracyjnej lub karnej oraz naturalne zapobieganie takim przestępstwom w przyszłości. Priorytety są ustalane przez klienta. Skuteczna ochrona interesów pacjentów na każdym etapie rozwiązywania konfliktu prawnego, możliwa jest tylko wtedy, gdy prawnik posiada doświadczenie medyczne. Może najskuteczniej bronić interesów klientów, aktywnie przedstawiając dowody poprawności i aktywnie angażując się w dialog z oskarżonymi w fartuchach medycznych.