Koszty wentylacji mechanicznej z rekuperacją

Koszty wentylacji mechanicznej z rekuperacją

Zapotrzebowanie budynku na ciepło jest jednym z najważniejszych parametrów pod kątem ogrzewania. Można go obniżyć poprzez stosowanie odpowiednio zaizolowanych warstw budowlanych. W praktyce sprowadza się to do dużej ilości stosowanego styropianu, wełny mineralnej czy pianki poliuretanowej. Ponadto istotne jest samo zarządzanie ciepłem. W dużej mierze zależy to od preferencji mieszkańców, ale istotne jest choćby utrzymywanie stałej temperatury. To złożona kwestia, która składa się z wielu aspektów. Spośród technologii wykorzystania ciepła najciekawsze wydają się dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest automatyka budynkowa. Drugim (i prawdopodobnie jeszcze skuteczniejszym) jest zastosowanie systemu rekuperacji Kraków. W ramach tego artykułu skupimy się przede wszystkim na kosztach tego rozwiązania. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła stanowi inwestycję. Konieczne jest jednak poniesienie początkowych kosztów, żeby później móc cieszyć się zaletami tej technologii.

Koszty inwestycyjne

Trudno wskazać jedną cenę, która okaże się zawsze prawdziwa. W dodatku w ramach tej technologii występują spore rozbieżności cenowe. Sprawiedliwym przedziałem będzie od 15000 do 35000 złotych za cały system. Skąd pojawiają się aż tak duże rozbieżności? Przede wszystkim z mocy samego urządzenia, a to z kolei sprowadza się głównie do kubatury budynku i jego zapotrzebowania na ciepło. Najczęściej określa się, że okres zwrotu wynosi od 8 do 10 lat. Najważniejszą część tych kosztów stanowi sam rekuperator.  Jest to najważniejszy element całego systemu. Po pierwsze to właśnie on wywołuje przepływ powietrza w całym systemie (oczywiście poprzez zastosowanie wentylatorów). Po drugie znajduje się w nim wymiennik ciepła. To właśnie on służy odzyskowi ciepła i jest najistotniejszy z finansowego punktu widzenia. Jednocześnie jest jednak najdroższy. Zazwyczaj podaje się, że kosztuje od 7000 do 25000 złotych. Na co składają się pozostałe koszty? Po pierwsze trzeba wykonać cały system orurowania. Po drugie istotne jest również zainstalowanie czerpni i wyrzutni. Ponadto konieczne jest zamontowanie całego systemu, co wymaga zatrudnienia specjalistów. Ostatecznie cena jest korzystna w stosunku do tego, co oferuje rekuperacja w domu.

Koszty eksploatacyjne

Koszty eksploatacji wynikają przede wszystkim z wykorzystania energii elektrycznej. Ta z kolei musi być wykorzystana do napędu wentylatorów. Ostatecznie prąd stanowi więc paliwo dla całego systemu. Ilość zużytej energii elektrycznej jest jednak nieproporcjonalna do zysków. Najczęściej podaje się, że jest to około 150 zł w skali roku. Innym elementem są filtry. Należy je potraktować inaczej, ponieważ w praktyce bywa, że są zbyt rzadko wymieniane. Jest to jednak rozwiązanie, którego z pewnością nie polecamy. Eliminuje to poważną zaletę wentylacji mechanicznej z rekuperacją, czyli dostarczanie do budynku powietrza wyższej jakości niż ma to miejsce w przypadku wentylacji grawitacyjnej. Przy prawidłowej wymianie należy liczyć, że koszt filtrów wyniesie około 200 zł w skali roku. Ostatecznie można założyć przedział od 250 do 400 zł i wydaje się, że jest to sprawiedliwe przedstawienie faktów. Są to koszty kompletnie nieproporcjonalne do uzysków.

Okres zwrotu inwestycji

Z punktu widzenia kosztów najważniejszym wyznacznikiem jest okres zwrotu. W przypadku wentylacji mechanicznej wynosi on najczęściej od 8 do 10 lat. Koszt rekuperacji składa się z inwestycji oraz eksploatacji. Następnie należy to skonfrontować z osiąganymi zyskami. Ostatecznie okazuje się, że z finansowego punktu widzenia jest to korzystne rozwiązanie, które prowadzi do obniżonego zużycia paliwa. Jest to korzystne niezależnie od samego źródła ciepła. Nie zmienia to faktu, że rekuperacja jest technologią, która świetnie działa w połączeniu z instalacją pompy ciepła.

Co zyskujemy za te koszty?

Już wcześniej wspominaliśmy o odzysku ciepła. Wynika to z przekazywania energii ze zużytego powietrza do świeżego, które dopiero trafi do budynku. Aspekt finansowy jest pod tym względem oczywisty. Pamiętajmy jednak, że nie jest to jedyna zaleta tego rozwiązania. Ważnym elementem jest możliwość dostarczania odpowiedniej ilości powietrza. Pozwala to dostosować ilości powietrza do oczekiwań domowników. Nie można też zapomnieć o wcześniej wspomnianej jakości powietrza. Zastosowanie filtrów prowadzi do eliminacji znacznej części zanieczyszczeń. Ostatecznie domownicy będą oddychać powietrzem wyższej jakości, co bezpośrednio przekłada się na zdrowie. Pojawiają się również dodatkowe zalety choćby w postaci wyeliminowania problemu owadów (co czasem bywa znaczące) czy obniżenie innych kosztów.

Podsumowanie

Rekuperacja jest technologią, która jest korzystna z finansowego punktu widzenia. Nie jest to jedyna zaleta tego rozwiązania, ale od niej zazwyczaj rozpoczyna się analiza rekuperacji. Koszty inwestycyjne zazwyczaj wynoszą od 15000 do 35000 złotych. Największą część tej kwoty stanowi sam rekuperator. Oprócz tego ważny jest system przewodów czy montaż technologii. Koszty eksploatacyjne sprowadzają się do wykorzystania energii elektrycznej oraz wykorzystania filtrów. Połączenie tych dwóch kwestii to zazwyczaj od 250 do 400 zł. Ważnym wyznacznikiem jest okres zwrotu, który najczęściej wynosi od 8 do 10 lat.