Jak powstały złoża siarki?

Jak powstały złoża siarki?

Do pierwiastków chemicznych znanych od czasów prehistorycznych należy siarka, która formowała minerały i skały. Występuje w stanie rodzimym a także w siarkowodorze, siarczkach oraz białkach organicznych. Siarka znalazła zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu: budownictwo, przemysł spożywczy, farmaceutyczny oraz chemiczny. Wykorzystując złoża siarki udaje się znacznie poprawić komfort życia społeczeństwa. Obszarem badań zajmujących się rozpoznawaniem złóż jest geologia kopalniana śląskie jest województwem z firmami zajmującymi się badaniami złożowymi oraz dokumentacją złóż.

Jak powstały złoża siarki?

Jak powstały złoża siarki?Siarka powstała poprzez biologiczną redukcję siarczanu wapnia przez mikroorganizmy. Jej zawartość w skale określana jest, na 70% ale przeważnie wynosi 30%. Pierwiastek chemiczny, jakim jest siarka tworzy kryształy budową oddające formę podwójnej piramidy lub tabliczki. W jakiej formie występuje siarka? Przyjmuje ona stan skupienia stały albo też w postaci nacieków. Kiedy formowały się złoża siarki? Okres ten jest datowany w trzeciorzędzie a jest dość często efektem ubocznym wyziewów pochodzących z wulkanów, ponadto powstaje w czasie procesów redukcji pokładów gipsu. W Polsce duże złoża siarki występują w Okręgu Tarnobrzeskim, a mniejsze w obszarze Gór Świętokrzyskich. Jak jest wydobywana siarką? Jest to metoda otworową oraz wskutek roztapianie przy użyciu gorącej wody. Druga opcja jest dużo tańsza jednak mniej efektywna, ponieważ wydobywa się tylko połowę siarki zawartej w złożu. Ruda siarki to około 20% siarki czystej.

Co mówi teoria naukowa?

Pomimo tysiącleci kontaktu z siarką wciąż nie ma jasnej odpowiedzi na pytanie, kiedy powstały złoża siarki, jednocześnie z towarzyszącymi im skałami czy później? Istnieje kilka teorii:

Teoria syngenezy polegająca na tworzenie się w jednym czasie skał siarki oraz macierzystych, co przemawia za tym, że powstawanie rodzimej siarki następowało w płytkich basenach. Dokładnie chodzi o to, że dane bakterie przeobraziły rozpuszczone w wodzie siarczany do siarkowodoru, ten z kolei unosząc się wchodził w obszar utleniania. Tam przy współudziale innych bakterii utleniał się do elementarnej siarki, osiadającej na dnie, z której szlam zawierający siarkę utworzył rudę. Teoria epigenezy przemawia za tym, że związki siarki tworzyły się później niż skały główne i posiada kilka wariantów. Najczęstszy wskazywane jest, że wody gruntowe, które przedostają się przez warstwy skalne są automatycznie wzbogacone w siarczany. W przypadku wejścia wody w kontakt ze złożami gazu ziemnego lub ropy naftowej, dochodzi do zmniejszenia jonów siarczanowych przez węglowodory do siarkowodoru. Ten natomiast przedostaje się na powierzchnię, po przejściu procesu utlenienia oddaje czystą siarkę w pęknięciach skał. Ostatnio jedna z teorii epigenezy to znaczy teoria substytucji, znajduje potwierdzenie. Na czym polega? Anhydryt i gips są nieustannie przekształcane w kalcyt oraz siarkę. Dlaczego występuje taka różnorodność teorii odnośnie pochodzenia rodzimej siarki? Ma to związek ze złożoności zjawisk, jakie zachodzą w głębinach.

Zobacz również:

 

Wydobycie siarki w Polsce

W Polsce znajduje się jedno z największych złóż siarki i jest ono określane na około 897 milionów ton. Aby eksploatować złoża dokumentacja geologiczna jest niezbędna, ponieważ określa ona granicę złóż, warunki występowania itd. W ciągu roku wydobywane jest pięć milionów ton, na potrzeby krajowego przemysłu wykorzystywane jest  20%. Pozostała ilość siarki jest odsprzedawana do Europy. Produkcja siarki na rynku światowym oscyluje w obszarze 60 mln ton rocznie wskutek odsiarczania spalin i paliw kopalnych. A także poprzez eksploatację złóż siarki rodzimej i wyprażanie rud siarczkowych – pirytu. To właśnie wskutek takich działań spadło wydobycie siarki rodzimej. W Polsce znajdują się 4 złoża zasiarczonego gazu ziemnego i ropy naftowej. Odzysk odbywa się na złożach – Barnówko – Mostno – Buszewo, Zielin, Cychry, Górzyca.

Jakie właściwości posiada siarka?

Na tablicy Mendelejewa siarka znajduje się pod symbolem S., Czym jest siarka? Ten pierwiastek chemiczny, jest niemetalem i znajduje się w bloku w układzie okresowym. Występuje wiele jej  odmian alotropowych: jednoskośna, rombowa, amorficzna. W związkach wodoru i tlenu występuje w składzie różnych jonów, tworzy wiele kwasów i soli. Wiele soli zawierających siarkę jest słabo rozpuszczalnych w wodzie. Ponadto siarka jest obecna w ropie naftowej, węglu naturalnym, gazach ziemnych i łupkach. Pod względem zawartości w wodach siarka jest 6 naturalnym pierwiastkiem. Występuje przede wszystkim, jako jony siarczanowe i odpowiada o stałej twardości wody słodkiej. We włosach skoncentrowany jest pierwiastek niezbędny dla organizmów wyższych, integralna część wielu białek. Siarka jest nierozpuszczalna w wodzie, niektóre jej modyfikacje rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych, takich jak dwusiarczek węgla. Siarka znajduje zastosowanie przy produkcji kwasu siarkowego, jako fungicyd w rolnictwie, do wulkanizacji gumy a także, jako siarka koloidalna. Siarka znajdująca się w składzie mieszanek siarkowo-bitumicznych przeznaczana jest do produkcji asfaltu siarkowego, a także do otrzymywania betonu siarkowego.