Fizjoterapia dla każdego

Fizjoterapia to zespół działań mających na celu usprawnianie funkcjonowania narządów ruchów, których działanie ulega zaburzeniu na skutek wypadku, starzenia bądź choroby.

Czym konkretnie zajmuje się fizjoterapia?

Fizjoterapia https://kursy-fizjoterapia.eu/ jest jedną z dziedzin nowoczesnej medycyny klinicznej. Z definicji wykorzystuje siłę jednego człowieka (fizjoterapeuty) w celu wyleczenia, rehabilitacji czy łagodzenia bólu u drugiej osoby (pacjenta). Gałąź ta ma swoje korzenie w dawnej czasach przyrodolecznictwa i do dzisiaj ma w sobie wiele elementów i rozwiązań, które w tamtym czasie zostały uznane za skuteczne. Dzięki swojej wszechstronności ten rodzaj zabiegów może być stosowany jako samodzielna kuracja lub być składową procesu leczenia farmakologicznego czy pooperacyjnego. Świetnie sprawdza się również jako rodzaj profilaktyki, wdrażanej aby zapobiegać zwyrodnieniu czy nieprawidłowościom narządów ruchu, które mogą wystąpić u danej osoby. Na przykład, na skutek prowadzonego trybu życia, wykonywanej pracy lub uprawiania danej dyscypliny sportowej.

Sprawdź również:

Nawiązując do wcześniej wspomnianego połączenia nowoczesnej formy fizjoterapii z dawnymi założeniami, warto wspomnieć o tym, że jest to forma terapii zaliczana do tzw. naturalnych metod leczenia. Oznacza to, że (jeśli jest stosowana bez wspomagania medykamentami) oddziałuje tylko na naturalnie występujące mechanizmy. Drugim czynnikiem kwalifikującym ją do powyższych metod to fakt, że wykorzystuje tylko naturalnie występujące czynniki zewnętrzne.

Jakie metody stosuje się w fizjoterapii?

 • Kinezyterapia – wykorzystuje w leczeniu dowolną formę aktywności fizycznej, wykonywaną bezpośrednio przez pacjenta.
 • Hydroterapia – zaleca ćwiczenia z zastosowaniem strumienia wody. Czynnikiem leczącym może być tu temperatura lub ciśnienie.
 • Termoterapia – jest to leczenie energią cieplną. Mowa tu zarówno o energii wychodząc, jak i odbieranej.
 • Balneoterapia – w jej trakcie terapeuci korzystają z naturalnych surowców leczniczych. Do środków wykorzystywanych w tej terapii zaliczamy kąpiele lecznicze, irygacje, inhalacje, czy kuracje pitne.
 • Masaż leczniczy – idealnie sprawdza się jako uzupełnienie innych form kuracji. Pacjenci mają do wyboru szeroki wachlarz różnego rodzaju masaży.
 • Klimatoterapia – zgodnie ze skojarzeniem stawia na terapię poprzez wystawianie pacjenta na korzystne warunki klimatyczne, charakterystyczne dla danego regionu lub miejsca. Są to kąpiele morskie, inhalacje aerozolu morskiego czy kąpiele słoneczne.
 • Ultrasonoterapia – coraz bardziej popularne zabiegi za pomocą ultradźwięków. Stosowana na poszczególne partie ciała lub całościowo.
 • Światłolecznictwo – stosuje leczenie promieniom podczerwonym i nadfioletowym.
 • Magnetoterapia – czerpie z korzystnego wpływu pola magnetycznego.
 • Elektroterapia – proces leczniczy z użyciem impulsów elektrycznych lub prądu stałego, o małym i średnim natężeniu.
 • Leczenie uzdrowiskowe – jest to cały proces zorganizowanego leczenia. Wiąże się najczęściej z wyjazdem pacjenta do miejsca, które ze względu na swoje walory przyrodnicze czy geograficzne jest zarejestrowane jako miejscowość uzdrowiskowa. Tam osoba leczona poddawana jest serii zabiegów, które zostały dla niej zaplanowane przez lekarzy prowadzących.

Kto powinien być poddawany procesowi fizjoterapii?

Bardzo szerokie zastosowanie omawianego rodzaju leczenia, pozwala na jego wykonywanie prawie wszystkim zainteresowanym. Nie tylko osobom, które cierpią na przewlekłe schorzenia czy uległy wypadkowi. Fizjoterapia jako zespół ćwiczeń polecany jest także osobom, których praca wymusza jeden rodzaj pozycji czy nawet takim, które chcą po prostu przeciwdziałać procesowi starzenia, który zachodzi w ich organizmie.

Jednak do najczęstszych zaleceń należą:

 • uszkodzenia stawów
 • złamania kości
 • urazy czaszkowo-mózgowe
 • osteoporoza
 • zwyrodnienia kostno-stawowe
 • porażenia mózgowe
 • stwardnienie rozsiane

Inne okoliczności, przy których warto wdrożyć powyższe metody:

 • nadchodzące operacje kardiologiczne
 • choroba wieńcowa
 • zakrzepy
 • zastoje żylne
 • nadciśnienie

Kim jest fizjoterapeuta?

Obecnie ci terapeuci prowadzą w wielu przypadkach własne praktyki i pracują z indywidualnym pacjentem, która trafia do nich z konkretnym zleceniem. Inną metodą pracy fizjoterapeuty jest praca jako część zespołu złożonego z lekarzy i innych pracowników służby zdrowia. Jest to zawód wymagający wiedzy o bardzo szerokim zakresie. Sam fakt istnienia tak wielu metod, które można wykorzystać w trakcie leczenia, świadczy o ogromie wiedzy jaką kandydat na to stanowisko musi przyswoić. Coraz częściej zdarza się, że terapeuci obierają konkretny kierunek i zajmują się sprecyzowaną metodą z wykorzystaniem typowych dla niej technik i narzędzi. Każdy z terapeutów, przed przystąpieniem do praktyki, powinien odbyć szczegółowy wywiad z osobą, która poszukuje u niego pomocy. Zbadać genezę problemu i zapoznać się z dotychczasową historią leczenia. Fachowo zdobyta w ten sposób wiedza da mu (jak i pacjentowi) pewność, że dobrana metoda będzie dla niego najbardziej odpowiednia, w pełni bezpieczna i możliwie efektywna.