Co może prywatny detektyw?

Co może prywatny detektyw?

W ostatnim czasie zawód prywatnych detektywów staje się coraz bardziej popularny, dlatego coraz chętniej korzystamy z jego pomocy. Co może prywatny detektyw? Dlatego nie dziwi fakt, że zakres usług świadczonych przez agencję detektywistyczną stale się poszerza, dostosowując go do potrzeb i wymagań swoich klientów. Jednocześnie naszymi głównymi źródłami wiedzy o pracy agencji detektywistycznej oraz zastosowanej technologii i sprzęcie śledczym są filmy, seriale i książki, ale czy te prace pokazują nam prawdę i kształtują prawidłowy wizerunek detektywa i jego pracy? Czy detektywi mają większe uprawnienia niż inne agencje rządowe? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania w tym artykule. Zgodnie z tą ustawą (poz. 273 Dziennika Prawnego (2014, wydanie poprawione) agencja detektywistyczna może gromadzić, przetwarzać i przekazywać informacje o zdarzeniach, ludziach i przedmiotach.

Prywatny detektyw – zdobywanie cennych informacji

Sposób, w jaki detektyw uzyskuje dowody lub informacje, zależy głównie od rodzaju sprawy powierzonej mu przez klienta. Na różne sposoby zajmie się sprawami majątkowymi, zdradą małżeńską i wywiadem ekonomicznym. Jednak w pierwszej fazie śledztwa detektywi skupią się głównie na pracy za biurkiem i pozyskiwaniu informacji z Internetu. W tej fazie prac wykorzysta media, archiwa różnych instytucji, dostępne rejestry statusów oraz listy telefoniczne i abonenckie. Uzyskane w ten sposób informacje mogą czasem być wystarczające do rozwiązania problemu, ale zazwyczaj są podstawą do dalszych działań na miejscu. Teraz wchodzimy w drugą fazę śledztwa. Na tym etapie detektyw będzie długo obserwował podejrzanego, aby zrozumieć jego codzienne przyzwyczajenia i najczęściej odwiedzane miejsca. Na tym etapie detektyw będzie również przeprowadzał jak najwięcej rozmów z otoczeniem i klientami podejrzanego w celu zebrania jak największej ilości materiału i uzyskania jak największej ilości niezbędnych informacji. Fakty dowodzą, że agencje detektywistyczne mogą uzyskać coraz więcej informacji niż służby krajowe. Dlaczego tak jest? Sytuacja ta nie jest spowodowana ogromną siłą detektywa, ale tym, że ludzie są bardziej skłonni do otwartości i komunikowania się ze światem zewnętrznym niż policja.

Wykrywanie podsłuchów i robienie zdjęć

agencja detektywistycznaWszystkim detektywom kojarzymy głównie z dużymi aparatami z długimi tubusami i lupami. Jaka jest prawda? W rzeczywistości kamera jest jednym z głównych atrybutów detektywa, ale rzadko jest taka jak w filmie, ponieważ jest łatwa do wykrycia i może odstraszyć podejrzane osoby. Dlatego agencja detektywistyczna ma prawo do robienia zdjęć lub nagrywania filmów. dlaczego? Zebrane w ten sposób dane mają dwa znaczenia: uczynić obserwacje bardziej wiarygodnymi i je rejestrować. Jeżeli podejrzenie obserwatora jest fałszywe, zdjęcie zostanie dołączone do akt sprawy jako zapis wykonanej czynności. Jeśli jednak zebrane materiały potwierdzą przestępstwo podejrzanego, posłużą jako kompletny dowód w sądzie. Dlatego zdjęcia wykonane przez detektywa podczas obserwacji są zwykle wystarczającym dowodem na sprawę.

W tym miejscu wrócimy do naszego rozumienia filmu lub serialu. W filmie nieraz widzieliśmy, jak detektywi włamywali się do pustego mieszkania i przeszukiwali lub instalowali ukryte kamery lub podsłuchiwali. Podobnie systemy GPS są zwykle instalowane w samochodzie podejrzanego. Więc jaka jest prawda? W rzeczywistości agencje detektywistyczne nie mogą stosować tej metody, ponieważ są zarezerwowane dla służb krajowych i specjalnych. Dlatego prywatni detektywi nie mogą instalować ukrytych kamer, systemów GPS, błędów i nagrywać rozmów za pomocą dyktafonów. Korzystanie z takiego sprzętu może przyspieszyć rozstrzyganie spraw, ale uzyskane w ten sposób dowody są niezgodne z prawem i klienci nie mogą ich wykorzystać w sądzie. W związku z tym instalacja podsłuchu przez detektywa może doprowadzić do postawienia go przed sądem za naruszenie prawa i spowodować niepotrzebne straty dla klienta.

Biuro detektywistyczne dba o RODO?

Detektywi mają prawo do przetwarzania danych osobowych podczas wykonywania obowiązków służbowych, ale muszą przestrzegać surowych zasad. Dodatkowo, jeśli wiąże się to z uzyskaniem informacji w ramach danej sprawy, czynności te mogą zostać przeprowadzone również przeciwko osobom, które się nie zgadzają. Jednak w całym procesie osoba, która decyduje o danych, pozostaje organem głównym. W przypadku zakończenia śledztwa detektyw jest zobowiązany do przekazania wszelkich uzyskanych danych klientowi lub innemu podmiotowi zleconemu przez klienta. Jeśli klient nie zbierze jego danych, detektyw jest zmuszony je zniszczyć i zachować tajemnicę zawodową. Niszczenie danych powinno odbywać się w obecności świadków, należy sporządzić protokół doręczenia wraz z datą i informacją dotyczącą przedmiotu oraz konkretnego sposobu zniszczenia. Uwaga ta powinna zostać dołączona do akt sprawy.

W dobie Internetu i telefonów komórkowych nawet śledzenie podejrzanych o popełnienie przestępstwa nabiera nowego znaczenia i znaczenia. W dzisiejszych czasach śledzenie kogoś to nie tylko prowadzenie pojazdu lub śledzenie go, ale także przeglądanie e-maili, czatowanie, sieci społecznościowe, a nawet śledzenie rozmów telefonicznych i działań w Internecie. Tego typu działania mogą uzyskać więcej informacji i wykorzystać je. Sposób, w jaki detektyw pozyskuje i wykorzystuje te informacje, decyduje o tym, czy działania te są zgodne z prawem, czy też zostało naruszone. Powyższa metoda jest najbardziej akceptowalna i legalna. Z drugiej strony używanie lokalizatora GPS do śledzenia kogoś będzie karane i nielegalne.